Bài Thơ Tặng Ai… – Tác giả: Dương Hoàng

“Nụ hồng này sẽ tặng ai”? là câu hỏi tu từ để bắt đầu bài thơ Tặng ai của tác giả Dương Hoàng. Bởi trong tâm trí của tác giả thì Dương Hoàng đã tìm được người tặng trong “lần gặp gỡ vấn vương thật nhiều”. Bài thơ Tặng ai… là tâm tư tình cảm của tác giả muốn gửi gắm tình yêu vào nụ hồng mang tặng tới cho người thương “dung nhan diễm lệ mĩ miều thướt tha” hay còn dành tặng ai nữa thì xin mời các bạn đón đọc bài thơ Tặng ai… 

Read more