Bùi Hồng Khanh sinh năm 1946 là một quân nhân, cựu biệt động thành Đà Nẵng hoạt động trong thời kỳ khánh chiến chống Mỹ. Bà quê ở La Trung, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam. Hiện tại bà đã về hưu và tập trung cho việc sáng tác thơ và viết hồi ký. Bên cạnh đó Bùi Hồng Khanh cũng chính là một Hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội viên Câu lạc bộ Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng.