Matsuo Basho và tuyển tập Lối lên miền Oku hay đặc sắc nhất

Lối lên miền Oku là một tập thơ hay làm nên tên tuổi của Matsuo Basho. Thơ của ông rất nhẹ nhàng đơn giản và nó nâng tâm hồn lên thành thơ và lại quay về đời thường. Đó cũng chính là một trong những đặc điểm của thơ haiku do ông sáng tạo. Ở đó ông viết về những điều bình thường trong cuộc sống như cây chuối trong bão, tôm cá, tiếng dế mèn, ngôi nhà dột…. Đó cũng chính là cái hay của Matsuo Basho.

Read more