Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? 8 Vấn đề về thuế TNCN bạn cần biết

Những bài thơ an nhiên hay

 

xem thêm “ điện hoa hà nội 

Hiểu đúng về thuế thu nhập doanh nghiệp
Hiểu đúng về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? 8 Vấn đề về thuế TNCN bạn cần biết

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một cụm từ được nhắc đến rất nhiều. Và hầu như ai cũng biết về khái niệm này. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về loại thuế này? Những ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân, nó có tác dụng, vai trò như thế nào? Đóng thuế ở đâu? Tất cả các vấn đề này sẽ được chúng tôi giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.

Nội dung chính

I. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước. Là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuỳ thuộc vào bản chất của Nhà nước và cách thức Nhà nước sử dụng, các nhà kinh tế có nhiều quan điểm về thuế khác nhau.

Hiểu đúng về thuế thu nhập doanh nghiệp
Hiểu đúng về thuế thu nhập doanh nghiệp
Hiểu đúng về thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Khái niệm

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Thuế TNDn là loại thuế trực thu và đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp
Thuế TNDn là loại thuế trực thu và đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp
Thuế TNDn là loại thuế trực thu và đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp

Hiện nay ở các nước phát triển, tthuế TNDN giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực hiện phân phối thu nhập. Mức thuế cao hay thấp áp dụng cho các chủ thể thuộc đối tượng nộp thuế TNDN là khác nhau. Điều đó phụ thuộc vào quan điểm điều tiết thu nhập và mục tiêu đặt ra trong phân phối thu nhập của từng quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử nhất định.

2. Sự ra đời của thuế 

Sự ra đời của thuế thu nhập doanh nghiệp xuất phát từ nhu cầu tài chính của Nhà nước. Ở Việt Nam, Luật thuế TNDN được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay cho Luật thuế lợi tức.

Thuế ra đời là nhu cầu tất yếu và xuất phát từ nhu cầu tài chính của Nhà nước
Thuế ra đời là nhu cầu tất yếu và xuất phát từ nhu cầu tài chính của Nhà nước
Thuế ra đời là nhu cầu tất yếu và xuất phát từ nhu cầu tài chính của Nhà nước

Cùng với công cuộc cải cách thuế bước I năm 1990, Luật thuế lợi tức đã được ban hành. Tuy nhiên, qua 8 năm thực hiện, Luật thuế lợi tức dần dần bộc lộ nhiều nhược điểm. Và không còn phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới: giai đoạn mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được ban hành. Nhằm đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

2. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN là thuế trực thu. Vì vậy đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đồng thời cũng là người chịu thuế.

Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp
Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp
Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư. Thuế TNDN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế. Nên chỉ khi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư kinh doanh có lợi nhuận mới phải nộp thuế TNDN.

3. Đối tượng nộp thuế TNDN

Vậy, những đối tượng nào phải nộp thuế TNDN. Dưới đây là các thông tin cụ thể nhất 

Những đối tượng nào phải nộp thuế TNDN
Những đối tượng nào phải nộp thuế TNDN
Những đối tượng nào phải nộp thuế TNDN

3.1 Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN)

Người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

  3.2 Đối với doanh nghiệp 

   4. Thuế suất thuế TNDN

   Dựa vào thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Trong đó:

    Mức thuế suất thuế TNDN
    Mức thuế suất thuế TNDN
    Mức thuế suất thuế TNDN

    Và ở một số ngành đặc thù, mức thuế suất TNDN có các mức khác nhau, cụ thể:

     II. Thời hạn khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

     Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

     Lưu ý:

     Hiện nay, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh. Thì doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN (Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT0-BTC).

     Thời hạn nộp sơ quyết toán thuế năm. Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (thường sẽ là ngày 31/3 hàng năm – nếu không trùng ngày nghỉ).

     Cần thực hiện đúng thời gian khai nộp thuế cho nhà nước
     Cần thực hiện đúng thời gian khai nộp thuế cho nhà nước
     Cần thực hiện đúng thời gian khai nộp thuế cho nhà nước

     III. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

     Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC). Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất.

     Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
     Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
     Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

     Thuế TNDN năm 2018 phải nộp được xác định theo công thức sau:

      Lưu ý: Thuế suất TNDN năm 2018 là 20% (Theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

      IV. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu?

      Sau khi làm quyết toán thuế, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp phải chú ý những vấn đề sau: 

      Nộp thuế TNDN ở đâu
      Nộp thuế TNDN ở đâu
      Nộp thuế TNDN ở đâu

       V. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp 

       Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội.

       Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò quan trọng, là công cụ giúp cho Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập. Đồng thời đảm bảo được công bằng xã hội. 

       1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ điều tiết thu nhập 

       Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta, tất cả các thành phần kinh tế đều có quyền tự do kinh doanh và bình đẳng trên cơ sở pháp luật. Các doanh nghiệp với lực lượng lao động có tay nghề cao, năng lực tài chính mạnh thì doanh nghiệp đó sẽ có ưu thế và có cơ hội để nhận được thu nhập cao; ngược lại các doanh nghiệp với năng lực tài chính, lực lượng lao động bị hạn chế sẽ nhận được thu nhập thấp, thậm chí không có thu nhập. Ðể hạn chế nhược điểm đó, Nhà nước sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp làm công cụ điều tiết thu nhập của các chủ thể có thu nhập cao, đảm bảo yêu cầu đóng góp của các chủ thể kinh doanh vào ngân sách Nhà nước được công bằng, hợp lý.

       Thuế TNDN giúp cho nhà nước điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội
       Thuế TNDN giúp cho nhà nước điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội
       Thuế TNDN giúp cho nhà nước điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội

       Phạm vi áp dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát sinh lợi nhuận. Nền kinh tế thị trường nước ta ngày càng phát triển và ổn định, tăng trưởng kinh tế được giữ vững ngày càng cao, các doanh nghiệp càng phát triển cả về số lượng cũng như quy mô tổ chức, năng lực quản lý, tài chính và phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày càng mang lại nhiều lợi nhuận thì khả năng huy động nguồn tài chính cho ngân sách Nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp ngày càng dồi dào.

       2. Là công cụ khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh 

       Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển theo chiều hướng kế hoạch, chiến lược, phát triển toàn diện của Nhà nước.

       Là phần quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển
       Là phần quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển
       Là phần quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển

       Xuất phát từ bản chất và chức năng của mình nên thuế (trong đó có thuế thu nhập doanh nghiệp) được sử dụng làm công cụ để phát triển kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội.

       Hy vọng, với những chia sẻ của chúng tôi về thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn đọc đã hiểu rõ hết về những vấn đề này. Có những cái nhìn đúng đắn nhất, thực hiện trách nhiệm nộp thuế đầy đủ. 

        

        xem thêm >> hoa sinh nhật, hoa khai trương, hoa chia buồn , điện hoa 24gio . shop hoa tươi shop hoa tuoi hà noi

       điên hoa 24gio  , hoa tươi đẹp không tưởnghoa tươi

       dien hoa nha trangnhững câu nói cam hứng ,cây stt thả thính bá đạo

       xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

       Hãy Goi Ngay ( Hoa Đẹp Rẻ Sang ) Giao Miễn Phí  , Bạn Đang cần tìm shop hoa, hãy goi ngay shop nhé, nhận giao hoa tận nơi miễn phí, có hóa đơn vat, dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp

       Trả lời

       Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *