Cách trồng dưa lưới trong thùng xốp có gì đặc biệt?

Cách trồng dưa lưới trong thùng xốp có gì đặc biệt?