Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành chính thức 2019

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành chính thức 2019

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức 2019 cũng tương tự như mẫu biên bản họp tổ công đoàn công nhận đảng viên mà chúng tôi đã kịp gửi tới bạn trong những tin bài trước đây. Download nhanh biên bản họp chi bộ chuẩn mới nhất ngay hôm nay để thực hiện theo đúng nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức, hoàn thành chỉ tiêu đề ra vào hồi đầu năm. Hướng dẫn chi tiết cách viết biên bản họp chi bộ bộ đính kèm file word và file PDF để các bạn dễ dàng cập nhật áp dụng.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi nghiên cứu qua mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thứccách viết biên bản họp chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam ngay bây giờ nhé!

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức 2019 cũng tương tự như mẫu biên bản họp tổ công đoàn công nhận đảng viên mà chúng tôi đã kịp gửi tới bạn trong những tin bài trước đây. Download nhanh biên bản họp chi bộ chuẩn mới nhất ngay hôm nay để thực hiện theo đúng nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức, hoàn thành chỉ tiêu đề ra vào hồi đầu năm. Hướng dẫn chi tiết cách viết biên bản họp chi bộ bộ đính kèm file word và file PDF để các bạn dễ dàng cập nhật áp dụng.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi nghiên cứu qua mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thứccách viết biên bản họp chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam ngay bây giờ nhé!

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành chính thức 2019

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘĐề nghị công nhận đảng viên chính thức
Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày …… tháng …… năm …….., chi bộ …………………………………………………….. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………………………………………………………….. trở thành đảng viên chính thức.
Tổng số đảng viên của chi bộ ………. đảng viên, trong đó chính thức ……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.
Có mặt: …………………….. đ/c, đ/v chính thức ………… đ/c, dự bị …………….. đ/c
Vắng mặt …………. đảng viên, trong đó chính thức ………….. đồng chí, dự bị ………….. đồng chí.
Chủ trì hội nghị: đồng chí ……………………………………, chức vụ …………………………………..
Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức ……………….. đ/c (đạt ……….. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: ……………….. đ/c (chiếm ……….. %) với lý do:
Đề nghị Đảng ủy ………………………………………………………………………………………., công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………………………. trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Download mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức file.PDF Tại Đây
Download mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức file.DOC Tại Đây
Các bạn vừa tham khảo qua mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy chuẩn mới nhất đề ra, đây cũng là một trong những biểu mẫu biên bản hội họp Đảng bộ thông dụng và quan trọng được nhiều người dùng. Nếu những ai đang là thành viên của Đảng cộng sản Việt Nam và sắp tới chuẩn bị có cuộc họp tổng kết cuối đánh giá, nhận xét cuối năm từng Đảng viên thì nên tải về xem trước. gonhub.com chúc bạn xem tin vui.

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức 2019 cũng tương tự như mẫu biên bản họp tổ công đoàn công nhận đảng viên mà chúng tôi đã kịp gửi tới bạn trong những tin bài trước đây. Download nhanh biên bản họp chi bộ chuẩn mới nhất ngay hôm nay để thực hiện theo đúng nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức, hoàn thành chỉ tiêu đề ra vào hồi đầu năm. Hướng dẫn chi tiết cách viết biên bản họp chi bộ bộ đính kèm file word và file PDF để các bạn dễ dàng cập nhật áp dụng.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi nghiên cứu qua mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thứccách viết biên bản họp chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam ngay bây giờ nhé!

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành chính thức 2019

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘĐề nghị công nhận đảng viên chính thức
Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Ngày …… tháng …… năm …….., chi bộ …………………………………………………….. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………………………………………………………….. trở thành đảng viên chính thức.
Tổng số đảng viên của chi bộ ………. đảng viên, trong đó chính thức ……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.
Có mặt: …………………….. đ/c, đ/v chính thức ………… đ/c, dự bị …………….. đ/c
Vắng mặt …………. đảng viên, trong đó chính thức ………….. đồng chí, dự bị ………….. đồng chí.
Chủ trì hội nghị: đồng chí ……………………………………, chức vụ …………………………………..
Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………
Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức ……………….. đ/c (đạt ……….. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: ……………….. đ/c (chiếm ……….. %) với lý do:
Đề nghị Đảng ủy ………………………………………………………………………………………., công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………………………. trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Download mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức file.PDF Tại Đây
Download mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức file.DOC Tại Đây
Các bạn vừa tham khảo qua mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy chuẩn mới nhất đề ra, đây cũng là một trong những biểu mẫu biên bản hội họp Đảng bộ thông dụng và quan trọng được nhiều người dùng. Nếu những ai đang là thành viên của Đảng cộng sản Việt Nam và sắp tới chuẩn bị có cuộc họp tổng kết cuối đánh giá, nhận xét cuối năm từng Đảng viên thì nên tải về xem trước. gonhub.com chúc bạn xem tin vui.

 

shop hoa tưoi thanh pho vi thanh hau giang

shop hoa thành phố vị thanh , shop hoa tươi thành phố vị thanh  ,shop hoa tươi an giangiang

 xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , hoa khai trương, hoa đám tang, điện hoa , hoa lan hồ điệp  . shop hoa tươi Địa chỉ shop hoa


xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

shop hoa tươi quang binh

Bài viết trước:

BÀI VIẾT MỚI