Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức mới nhất 2019

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức mới nhất 2019

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức là bản mẫu được lập ra để đánh giá một cá nhân cán bộ nhà nước nào đó. Chi tiết nội dung trình bày trong phiếu đánh giá công chức viên chức này bao gồm các danh mục tự đánh giá, phần đánh giá và xếp loại viên chức của cấp trên và phần dành cho viên chức quản lý. Bạn có thể tham khảo và tải về trước phiếu đánh giá phân loại viên chức này để sử dụng vào những cuộc họp báo cáo tổng kết cuối năm đang cận kề.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức viên chức mới nhất và điểm qua nội dung chi tiết phiếu đánh giá phân loại viên chức cuối năm bên dưới đây nhé!

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức là bản mẫu được lập ra để đánh giá một cá nhân cán bộ nhà nước nào đó. Chi tiết nội dung trình bày trong phiếu đánh giá công chức viên chức này bao gồm các danh mục tự đánh giá, phần đánh giá và xếp loại viên chức của cấp trên và phần dành cho viên chức quản lý. Bạn có thể tham khảo và tải về trước phiếu đánh giá phân loại viên chức này để sử dụng vào những cuộc họp báo cáo tổng kết cuối năm đang cận kề.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức viên chức mới nhất và điểm qua nội dung chi tiết phiếu đánh giá phân loại viên chức cuối năm bên dưới đây nhé!

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức mới nhất 2019

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm ………….
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….
Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….
Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học sinh hoàn thành kiến thức bộ môn đạt 100% số lượng học sinh.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
– Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện tốt các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm
– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
Bản thân cùng gia đình luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia đầy đủ các tiêu chí quy đinh của địa phương như: thuế nhà đất, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình phụ trách cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy.
Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để giới thiệu về kiến thức liên quan cũng như về kinh nghiệm giảng dạy.
Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách.
2. Phân loại đánh giá:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
…………………………………………………………………………………………………………………

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
…………………………………………………………………………………………………………….
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
…………………………………………………………………………………………………………….

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm: ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
……………………………………………………………………………………………………………….

Download mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức file.PDF Tại Đây
Download mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức file.DOC Tại Đây
Bạn đang chưa biết phải viết bản mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức công chức theo chuẩn mới nhất năm nay như thế nào, bạn cần tìm kiếm một biểu mẫu thông dụng nhiều người dùng hiện nay, nhanh tay tải về phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ kèm file đính kèm phù hợp để sớm hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Chúc download thành công và đừng quên nhấn like, chia sẻ ngay bài viết này của gonhub.com nhé!

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức là bản mẫu được lập ra để đánh giá một cá nhân cán bộ nhà nước nào đó. Chi tiết nội dung trình bày trong phiếu đánh giá công chức viên chức này bao gồm các danh mục tự đánh giá, phần đánh giá và xếp loại viên chức của cấp trên và phần dành cho viên chức quản lý. Bạn có thể tham khảo và tải về trước phiếu đánh giá phân loại viên chức này để sử dụng vào những cuộc họp báo cáo tổng kết cuối năm đang cận kề.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức viên chức mới nhất và điểm qua nội dung chi tiết phiếu đánh giá phân loại viên chức cuối năm bên dưới đây nhé!

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức mới nhất 2019

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm ………….
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….
Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….
Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học sinh hoàn thành kiến thức bộ môn đạt 100% số lượng học sinh.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
– Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện tốt các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm
– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
Bản thân cùng gia đình luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia đầy đủ các tiêu chí quy đinh của địa phương như: thuế nhà đất, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình phụ trách cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy.
Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để giới thiệu về kiến thức liên quan cũng như về kinh nghiệm giảng dạy.
Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách.
2. Phân loại đánh giá:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
…………………………………………………………………………………………………………………

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
…………………………………………………………………………………………………………….
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
…………………………………………………………………………………………………………….

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm: ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
……………………………………………………………………………………………………………….

Download mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức file.PDF Tại Đây
Download mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức file.DOC Tại Đây
Bạn đang chưa biết phải viết bản mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức công chức theo chuẩn mới nhất năm nay như thế nào, bạn cần tìm kiếm một biểu mẫu thông dụng nhiều người dùng hiện nay, nhanh tay tải về phiếu đánh giá phân loại viên chức cán bộ kèm file đính kèm phù hợp để sớm hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Chúc download thành công và đừng quên nhấn like, chia sẻ ngay bài viết này của gonhub.com nhé!

 

shop hoa tưoi thanh pho vi thanh hau giang

shop hoa thành phố vị thanh , shop hoa tươi thành phố vị thanh  ,shop hoa tươi an giangiang

 xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , hoa khai trương, hoa đám tang, điện hoa , hoa lan hồ điệp  . shop hoa tươi Địa chỉ shop hoa


xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

shop hoa tươi quang binh

Bài viết trước:

BÀI VIẾT MỚI