Nhập dữ liệu

Nhập thông tin mua hoa hàng ngày

 

https://sh418.infusionsoft.com/app/form/nhap-khach-mua

 

http://dienhoavip.vn/nhap-thong-tin/

Nhập Lại Hóa đơn 

 

http://dienhoavip.vn/nhap-lai-hoa-don/

 

Bạn xem từng đường link với nội dung phù hợp để ấn vào nhé

 

Nhập Thông Tin Đơn Hàng Khách Đã Mua

http://dienhoavip.vn/nhapdonhangcu/

 

Nhập thông tin tuyển ké toán

 

https://dienhoavip.vn/nhap-thong-tin-ke-toan/