Soạn bài: Hịch tướng sĩ Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8

Soạn bài: Hịch tướng sĩ Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8

Để giúp các em làm Soạn bài: Hịch tướng sĩ Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 hay nhất. Đây là tác phẩm nổi tiếng mang nhiều giá trị mà bạn nên nắm vững để hoàn thành tốt bài tập của mình. Cùng nhau theo dõi và cảm nhận nhé! 

Bố cục:

   Chia làm 4 phần:

    Phần 1 ( từ đầu … còn lưu tiếng tốt): Nguyên lý đạo đức hay chính trị làm cơ sở tư tưởng.

    Phần 2 ( tiếp…ta cũng vui lòng): Nêu thực trạng đất nước đang bị giặc ngoại xâm.

    Phần 3 (Các người ở cùng ta…không muốn vui vẻ phỏng có được không?): Nêu giải pháp .

    Phần 4 (còn lại) Lời hiệu dụ, kêu gọi tướng sĩ.

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1 (trang 61 sgk Ngữ văn 8 tập 2):

   Bố cục của toàn văn bản Hịch tướng sĩ.

   Chia là 4 phần:

    Phần 1 (từ đầu … đến nay còn lưu tiếng tốt) Tác giả dẫn ra những gương trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước lưu truyền trong sử sách.

    Phần 2( tiếp … ta cũng vui lòng) Bộc lộ sự căm phẫn trước sự hống hách của giặc.

    Phần 3 ( tiếp … không muốn vui vẻ cùng ta có được không) Phân tích phải trái, đúng sai định hướng hàng ngũ quân sĩ.

    Phần 4 (còn lại) Lời khích lệ, hiệu dụ tướng lĩnh.

Câu 2 ( trang 61 sgk Ngữ văn 8 tập 2) :

  Tác giả vạch ra tội ác và sự hống hách, ngang ngược của giặc:

   Bộ mặt của giặc được phơi bày bằng những việc trong thực tế:

    Đi lại nghênh ngang, sỉ mắng triều đình.

    Bắt nạt tể phụ, đòi lụa ngọc, thu vàng bạc, vét của kho.

   → Lột tả bộ mặt ngang ngược, thói tham lam, sự độc ác của những quân giặc, đồng thời bày tỏ sự căm phẫn, thái độ khinh bỉ cực độ của tác giả.

   Sử dụng lối nói so sánh, ẩn dụ:

    So sánh quân giặc với thân dê chó, lưỡi cú diều.

    Hình ảnh được đặt trong thế đối sánh để tỏ rõ sự căm thù, khinh bỉ cực độ: uốn lưỡi cũ diều sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó bắt nạt tể phụ.

   → Tố cáo tội ác của giặc, tác giả đã khơi gợi lòng tự tôn, tự trọng dân tộc, khơi gợi lòng tướng sĩ thái độ căm phẫn trước kẻ thù và trách nhiệm với đất nước.

Câu 3( trang 61 sgk Ngữ Văn 8 tập 2):

  Sau khi tố cáo tội ác của giặc, Trần Quốc Tuấn trực tiếp bày tỏ lòng yêu nước, căm thù giặc của mình.

   Nỗi đau nước mất nhà tan được diễn tả thống thiết:

    Quên ăn, mất ngủ, lòng đau như dao cắt, nước mắt đầm đìa.

   Uất hận lên tới đỉnh điểm khi tác giả bộc lộ thái độ căm phẫn, muốn tiêu diệt kẻ thù:

    Căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù.

   Vị tướng nguyện một lòng xả thân vì sự nghiệp bảo vệ đất nước:

    Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, … ta cũng vui lòng.

   → Nổi bật hình tượng người anh hùng yêu nước, khảng khái, sẵn sàng xả thân vì nước. Dốc hết những lời gan ruột để lay động quân sĩ tình yêu nước, thái độ căm thù giặc.

Câu 4 (trang 61 sgk Ngữ Văn 8 tập 2):

   Trần Quốc Tuấn phê phán hành động sai trái của tướng sĩ, đồng thời khẳng định những hành động đúng nên làm là có dụng ý:

   Trần Quốc Tuấn nghiêm khắc phê phán thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của tướng sĩ khi đất nước bị làm nhục.

   Tập trung phê phán những thú vui tầm thường, hành động sai trái: thích rượu ngon, mê gái đẹp, ưa săn bắn.

   Thức tỉnh sự tự ý thức, trách nhiệm, tự nhìn nhận

   Chấn chỉnh suy nghĩ, hành động của tướng sĩ cho đúng đắn:

    Khi phê phán hoặc khẳng định tác giả đều tập trung vào vấn đề nêu cao tinh thần cảnh giác, chăm lo rèn luyện để chiến thắng kẻ thù xâm lược.

    Lời nói đanh thép như trách mắng tướng sĩ “không biết lo”, “không biết thẹn”, “không biết căm tức”.

   → Khi chỉ ra những điều sai trái nghĩa quân, tướng sĩ phạm để thức tỉnh ý thức tự tôn dân tộc, qua đó vạch ra hướng đi đúng đắn, quyết tâm tiêu diệt kẻ thù là mục đích cốt yếu.

Câu 5 (trang 61 sgk Ngữ văn 8 tập 2):

   Giọng văn linh hoạt:

    Lúc của chủ tướng nói với tướng sĩ, binh lính.

    Lúc là người cùng cảnh ngộ (suy cho cùng khi nước bị giặc xâm lược.

   Dùng giọng ân tình, gần gũi để khuyên răn thiệt hơn: “các ngươi ở cùng ta… lúc vui cười”.

   Giọng nghiêm khắc trách cứ, cảnh cáo những hành động sai lầm, thái độ thờ ơ, tác trách của quân sĩ khi đất nước lâm nguy.

   Thẳng thắn đưa ra những lời lẽ gay gắt để khích tướng, thức tỉnh quân sĩ: ” không biết lo”, ” không biết thẹn”.

   → Dù Trần Quốc Tuấn có sử dụng giọng ân cần khuyên răn hay giọng nghiêm nghị trách giận thì tất cả đều nhằm gợi lên ý thức, trách nhiệm của tướng sĩ với non sông, xã tắc., kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực.

Câu 6 (trang 61 sgk Ngữ văn 8 tập 2) :

   Đặc sắc nghệ thuật góp phần tạo nên sức thuyết phục cho văn bản:

    Thủ pháp so sánh tương phản : Làm nổi bật hình ảnh đau thương người dân mất nước >< hình ảnh ngang ngược, tàn bạo của giặc Nguyên Mông.

    Thủ pháp trùng điệp tăng tiến được kết hợp với thủ pháp so sánh tương phản nhằm tạo giọng điệu hùng hồn, trùng điệp, khắc vào tâm trí người đọc.

    Lập luận chặt chẽ, sắc bén với lời văn đanh thép.

    Sử dụng các biện pháp tu từ: so sánh, điệp từ, điệp ngữ, điệp ý…

    Linh hoạt trong cách sử dụng giọng điệu trong văn bản.

   → Nghệ thuật lập luận sắc bén, linh hoạt kết hợp với các thủ pháp tiêu biểu, lời lẽ khi tha thiết, khi nghiêm nghị nhằm tạo ra áng văn chính luận đanh thép, có sức thuyết phục cao.

Câu 7 ( trang 61 sgk Ngữ Văn 8 tập 2):

    Lược đồ thể hiện cách triển khai lập luận: khích lệ nhiều mặt để tập trung vào một hướng

Luyện tập

Bài 1 ( trang 61 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

   Phát biểu về lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn được thể hiện qua bài hịch.

   Hịch tướng sĩ là áng văn bất hủ mọi thời đại phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của vị tướng tài hết lòng vì dân tộc trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Lòng căm thù giặc thể hiện qua việc quên ăn, quên ngủ, “ruột đau như cắt” căm phẫn tội ác và sự hống hách của giặc Thanh. Nỗi đau mất nước được tác giả diễn tả thống thiết, cùng với niềm uất hận trào dâng khi tác giả bộc lộ sự căm phẫn của mình với kẻ thù. Vị tướng đã tự xác định tinh thần đấu tranh hi sinh, xả thân vì nước được khắc họa rõ nét. Những lời tâm huyết của Trần Quốc Tuấn cho thấy đây là vị tướng tài có sức lay động mạnh mẽ, truyền được lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sôi sục và một thái độ sẵn sàng hi sinh vì đất nước.

Bài 2 ( trang 61 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

  Hịch tướng sĩ có lập luận chặt chẽ, sắc bén, giàu hình tượng cảm xúc , do đó có sức thuyết phục cao.

  Để khích lệ tinh thần yêu nước, quyết chiến thắng kẻ thù xâm lược được thể hiện thông qua các lập luận.

    Khích lệ lòng căm thù ngoại xâm, nỗi nhục của kẻ mất nước.

    Khích lệ tinh thần trung quân ái quốc, ý thức ân nghĩa thủy chung.

    Khích lệ ý chí lập công danh, vì đất nước cũng là vì chính mình.

    Khích lệ ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng trước điều hơn lẽ thiệt.

   → Những lời tâm huyết, gan ruột của vị tướng có sức lay động mạnh mẽ, truyền cho tướng sĩ, đồng thời khẳng định tình yêu nước tha thiết.

Các bài văn mẫu hay về “Hịch tướng sĩ“:

 

shop hoa tưoi

điện hoa đà nẵng, shop hoa tươi quảng ngãi

 xem thêm >> hoa sinh nhật, hoa khai trương, hoa chia buồn , điện hoa 24gio . shop hoa tươi đặt hoa công nghệ 

xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

Bài viết trước:

BÀI VIẾT MỚI