Bài Thơ Cao Su Dễ Đi Khó Về – Nỗi Khổ Của Nhân Dân Ta

Bài thơ Cao Su Đi Dễ Khó Về được nhiều độc giả biết đến và tìm kiếm. Hiện nay chưa rõ tác giả là ai nhưng bài thơ đã để lại một tiếng vang lớn trong nền thơ ca Việt Nam. Bài thơ thể hiện một hiện thực tàn khốc của nhân dân ta khi bị xâm chiếm. Tố cáo sự bóc lột tàn khốc của bọn thực dân khi bắt thanh niên nước ta đi đồn cao su phục vụ cho bọn chúng. Bài thơ với ngòi bút tinh tế và đặc sắc đã bộc lộ niềm xót thương của nhà thơ dành cho hoàn cảnh bị bóc lột của dân ta.

Read more