Thủy Điệu Ca Đầu – Bài Thơ Trung Thu Hấp Dẫn

Thủy Điệu Ca Đầu là một bài thơ hay của nhà thơ Tô Thức. Ông là một nhà thơ , một vị quan Trung Quốc thời kì Bắc Tống , Liêu. Ông là người giàu tình cảm, cho nên phản ánh tới từ của ông, vừa hào phóng lại vừa tình tứ. Ông là người có tài nhất trong số bát đại gia của Trung Hoa (từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII ). Thơ ông tuyệt mà vẽ cũng khéo, viết chữ cũng tài, ông lại thông cả âm nhạc nữa. Thực là một thiên tài trác việt

Read more