Thời vụ trồng cà chua ở miền Bắc có gì khác biệt?

Thời vụ trồng cà chua ở miền Bắc có gì khác biệt?