Thời Vụ Trồng Mướp là khi nào? Nên trồng mướp vào tháng mấy?

Thời Vụ Trồng Mướp là khi nào? Nên trồng mướp vào tháng mấy?