Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ

Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ

Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm chi tiết về năm sinh, chiều cao, cân nặng, sự nghiệp ca hát và cuộc hôn nhân với chồng Ấn Độ. Đối với những khán giả yêu nhạc Việt nam thì cái tên Võ Hạ Trâm không còn quá xa lạ với mọi người. Là ca sĩ trẻ đi lên từ tài năng âm nhạc của mình, không dính vào các scandal ồn ào, Võ Hạ Trâm mang đến hình ảnh dịu dàng, thân thiện đối với công chúng. Ngoài tài năng âm nhạc của mình, Võ Hạ Trâm còn khiến khán giả hâm mộ vì có một tình yêu đẹp với doanh nhân người Ấn Độ. Để tìm hiểu chi tiết hơn về thông tin tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm, mời mọi người cùng theo dõi những chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé.
Hãy cùng gonhub.com tìm hiểu ca sĩ Võ Hạ Trâm là ai và những vấn đề xung quanh đời tư, sự nghiệp của nữ ca sĩ này nhé.

Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm chi tiết về năm sinh, chiều cao, cân nặng, sự nghiệp ca hát và cuộc hôn nhân với chồng Ấn Độ. Đối với những khán giả yêu nhạc Việt nam thì cái tên Võ Hạ Trâm không còn quá xa lạ với mọi người. Là ca sĩ trẻ đi lên từ tài năng âm nhạc của mình, không dính vào các scandal ồn ào, Võ Hạ Trâm mang đến hình ảnh dịu dàng, thân thiện đối với công chúng. Ngoài tài năng âm nhạc của mình, Võ Hạ Trâm còn khiến khán giả hâm mộ vì có một tình yêu đẹp với doanh nhân người Ấn Độ. Để tìm hiểu chi tiết hơn về thông tin tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm, mời mọi người cùng theo dõi những chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé.
Hãy cùng gonhub.com tìm hiểu ca sĩ Võ Hạ Trâm là ai và những vấn đề xung quanh đời tư, sự nghiệp của nữ ca sĩ này nhé.

{“type”:”audio”,”tracklist”:true,”tracknumbers”:true,”images”:true,”artists”:true,”tracks”:[{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”Anh Cu00f2n Nu1ee3 Em”,”caption”:””,”description”:””Anh Cu00f2n Nu1ee3 Em” tu1eeb Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 17 trong 18. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”4:16″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}},{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Chiec-La-Mua-Dong-Vo-Ha-Tram-Tran-Vu.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”Chiu1ebfc Lu00e1 Mu00f9a u0110u00f4ng”,”caption”:””,”description”:””Chiu1ebfc Lu00e1 Mu00f9a u0110u00f4ng” tu1eeb Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 15 trong 18. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”4:04″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}},{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Dem-Tam-Su-Vo-Ha-Tram.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”u0110u00eam Tu00e2m Su1ef1″,”caption”:””,”description”:””u0110u00eam Tu00e2m Su1ef1″ tu1eeb Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 14 trong 18. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”4:15″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}},{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Di-Vang-Vo-Ha-Tram.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”Du0129 Vu00e3ng”,”caption”:””,”description”:””Du0129 Vu00e3ng” tu1eeb Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 9 trong 18. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”5:45″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}},{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Kho-Vi-Yeu-Nang-Vo-Ha-Tram.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”Khu1ed5 Vu00ec Yu00eau Nu00e0ng”,”caption”:””,”description”:””Khu1ed5 Vu00ec Yu00eau Nu00e0ng” tu1eeb Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 18 trong 18. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”3:37″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}},{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Khuc-Tinh-Nong-Vo-Ha-Tram.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”Khu00fac Tu00ecnh Nu1ed3ng”,”caption”:””,”description”:””Khu00fac Tu00ecnh Nu1ed3ng” tu1eeb Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 16 trong 18. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”3:53″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}},{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Nguoi-Di-Vo-Ha-Tram.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”Ngu01b0u1eddi u0110i”,”caption”:””,”description”:””Ngu01b0u1eddi u0110i” tu1eeb Nhu1eefng Bu1ea3n Thu01a1 Tu00ecnh Thi Ngu1ecdc Lan bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 2 trong 20. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Nhu1eefng Bu1ea3n Thu01a1 Tu00ecnh Thi Ngu1ecdc Lan”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”4:55″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Nguoi-Di-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Nguoi-Di-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}},{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Nhat-Nang-Vo-Ha-Tram.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”Nhu1ea1t Nu1eafng”,”caption”:””,”description”:””Nhu1ea1t Nu1eafng” tu1eeb Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 10 trong 18. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”5:07″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}},{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/O-Hai-Dau-Noi-Nho-Vo-Ha-Tram.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”u1ede Hai u0110u1ea7u Nu1ed7i Nhu1edb”,”caption”:””,”description”:””u1ede Hai u0110u1ea7u Nu1ed7i Nhu1edb” tu1eeb Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 12 trong 18. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”4:56″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}},{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Xin-Loi-Tinh-Yeu-Vo-Ha-Tram.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”Xin Lu1ed7i Tu00ecnh Yu00eau”,”caption”:””,”description”:””Xin Lu1ed7i Tu00ecnh Yu00eau” tu1eeb Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t bu1edfi Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m. u0110u00e3 phu00e1t hu00e0nh: 2018. Bu00e0i thu1ee9 13 trong 18. Thu1ec3 lou1ea1i: Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh.”,”meta”:{“artist”:”Vu00f5 Hu1ea1 Tru00e2m”,”album”:”Hu00e3y Nghe Tru00e2m Hu00e1t”,”genre”:”Nhu1ea1c Tru1eef Tu00ecnh”,”year”:”2018″,”length_formatted”:”4:48″},”image”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image.jpg”,”width”:240,”height”:240},”thumb”:{“src”:”https://gonhub.com/wp-content/uploads/2019/03/Anh-Con-No-Em-Vo-Ha-Tram-mp3-image-120×80.jpg”,”width”:120,”height”:80}}]}

Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ

Võ Hạ Trâm là cái tên không còn xa lạ đối với khán giả Việt Nam. Cô bắt đầu được công chúng biết tới khi giành giải nhất của cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2007, qua màn biểu diễn ca khúc “Quê tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến. Trước đó, cô còn giành các giải tưởng khác như: giải nhất Tiếng hát măng non vào năm 2003, giải nhất cuộc thi Tuổi đời mênh mông năm 2005 và giải nhất cuộc thi Tiếng hát chú ve con năm 2006.
Hiện nay, Võ Hạ Trâm là một cái tên nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam. Cô chọn cho mình dòng nhạc chính thống và đi lên bằng chính thực lực của mình chứ không dính vào những tai tiếng ồn ào như những ca sĩ trẻ mới nổi khác. Hạ Trâm đang dần dần xây dựng hình ảnh một ca sĩ dịu dàng, thân thiện, cởi mở và dễ gần trong lòng khán giả. Cô cũng thường xuất hiện trên các chương trình văn hóa, hay các hoạt động từ thiện, xã hội. Võ Hạ Trâm cũng cho biết, cô muốn xây dựng hình tượng từng bước một, tuy chậm mà chắc và đặc biệt nói không với scandal.
Không chỉ là một nghệ sĩ được nhiều người ngưỡng mộ về tài năng lẫn nhan sắc, Võ Họ Trâm còn được giới trẻ Việt ngưỡng mộ bởi cô có một tình yêu đẹp.
Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ

Album

Bài hát

Giọng ải giọng ai

Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ

Sáng ngày 14/1, đám cưới của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã chính thức diễn ra tại tư gia của cô dâu ở Quận Tân Bình, TP HCM. Đúng 9h sáng, ông xã người Ấn Độ đã đến để xin lễ và thực hiện các nghi thức cưới truyền thống. Mẹ Võ Hạ Trâm bật khóc nức nở trong ngày đưa đưa con gái về nhà chồng. Vì quá xúc động nên bà không nói nên lời, mà chỉ dành cho con gái cái ôm ấm áp.
Trong lễ rước dâu diễn ra sáng nay, gia đình ông xã Võ Hạ Trâm cũng có mặt đầy đủ. Mẹ chú rể diện trang phục truyền thống của người Ấn Độ và trao cho con dâu những sính lễ đắt giá. Võ Hạ Trâm sau đó đã đăng tấm ảnh khoe vòng vàng trĩu cổ, đầy tay trên xe hoa khiến người hâm mộ thích thú.
Sau buổi lễ rước dâu, Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas làm lễ hằng thuận tại chùa Di Lặc. Cô dâu chú rể nắm chặt tay nhau tiến vào cửa chùa để cầu nguyện sống thuận hòa đến cuối đời. Sau khi cầu nguyện, gia đình cô dâu cũng chuẩn bị bữa tiệc chay ngay tại đây để đãi khách.
Chiều tối cùng ngày, xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas rạng rỡ chào đón khách mời đến tham dự tiệc cưới được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Không gian tiệc cưới ngập tràn hoa tươi và pha lê. Vì cô dâu thích pha lê, kim cương nên những phụ kiện như đèn pha lê, dây pha lê được kết hợp bên sắc hoa.
Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ

Hạ Trâm và ca sĩ Triệu Lộc từng là cặp đôi đẹp trên sân khấu lẫn đời thường sau cuộc thi “Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007”. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau 4 năm hẹn hò khiến người hâm mộ tiếc nuối.
Nói về lý do chia tay Triệu Lộc, Võ Hạ Trâm cho biết: “Cuộc tình của chúng tôi đã kéo dài hơn 4 năm, và trong 4 năm đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Lúc chúng tôi thực hiện CD Song là khoảng thời gian cả hai cảm thấy dường như ngọn lửa yêu không còn cháy mãnh liệt như xưa nữa. Tôi không muốn nhắc đến cái rào cản mà chúng tôi không thể vượt qua được, vì thực sự cũng chẳng vui vẻ gì khi nói về vấn đề này. Điều quan trọng là chúng tôi đã có một kết thúc tốt đẹp cho cả hai và bây giờ mỗi người đều có cuộc sống lẫn công việc riêng. Tôi không muốn để chuyện không vui này làm ảnh hưởng đến chút tình cảm còn lại của chúng tôi nữa”.
Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ

Sau khi chia tay với Triệu Lộc, Võ Hạ Trâm đã quen với nhiếp ảnh gia Đức Thịnh (tên thận mật gọi là Khểnh). Cả hai công khai mối quan hệ vào tháng 7 năm 2014. Thậm chí, Đức Thịnh còn tham gia diễn xuất trong một MV của Võ Hạ Trâm.
Cả hai đã tính đến chuyện lâu dài nhưng Võ Hạ Trâm lại đi du học Mỹ và yêu xa một năm rưỡi. Ngày về nước, cô vô tình đọc được các tin nhắn của bạn trai và phát hiện anh trò chuyện thân mật với nhiều cô gái khác. Một lần nữa, bao nhiêu vết thương cũ của người trước lại ùa về. Sau giải thích, cô tiếp tục cho anh cơ hội nhưng vẫn ghim trong lòng sự thất vọng.
Về sau, vẫn chứng kiến cảnh bạn trai tâm sự với người con gái khác, Hạ Trâm nhận ra người yêu cần một người để trút hết nỗi lòng. Cuối cùng, chuyện tình cũng kết thúc khi cả hai dần cảm thấy có nhiều khác biệt, quan điểm sống và những cái tôi khó dứt bỏ.
Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ

Sau hai cuộc tình gây ra cho Võ Hạ Trâm nhiều vết thương, cô vẫn quyết định mở lòng đón nhận tình yêu mới. Năm 2017, nữ ca sĩ công khai bạn trai doanh nhân nhưng không tiết lộ danh tính. Cả hai cũng tính đến chuyện lâu dài.
Võ Hạ Trâm cho biết bạn trai là người có suy nghĩ chững chạc, khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên. Người yêu quan tâm đến từng cử chỉ, cảm xúc của cô. Anh hết lòng ủng hộ cô hoạt động nghệ thuật nhưng ngại lộ diện trước công chúng. Tuy nhiên, cuối cùng mối tình của cô và bạn trai doanh nhân cũng kết thúc.
Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm chia sẻ cô bị quỵt cát-xê và suýt bị cưỡng bức tại một khách sạn ở Quy Nhơn. Liên lạc với nữ ca sĩ, cô vẫn chưa hết lo lắng nhưng quyết định nói ra sự thật để đồng nghiệp không rơi vào hoàn cảnh giống mình.
Hạ Trâm kể, cô đi một mình ra Quy Nhơn biểu diễn vì không có trợ lý. Khi vừa đáp xuống máy bay, phía bầu show thông báo đêm nhạc phải hủy vì Chủ tịch quản trị bất ngờ bị đột quỵ. Giải nhất Tiếng hát truyền hình 2007 về khách sạn nghỉ ngơi và ở lại thêm một ngày vì bầu show hứa sẽ trả cát-xê cho cô dù không biểu diễn.
Khoảng 22h, người này hẹn đến khách sạn cô ở để trả thù lao. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không nhận được tiền mặt như thỏa thuận trước đó mà anh lại đưa cho cô tấm ngân phiếu trị giá 500 triệu đồng. Ngạc nhiên trước số tiền quá lớn, giọng ca Lời ru của cô giáo trẻ trả lại và yêu cầu nhận đúng số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nhưng người đàn ông này một mực từ chối và buộc nữ ca sĩ 9X nhận tấm ngân phiếu.
“Lúc đó khoảng 22h, người này còn yêu cầu tôi thay áo dài trắng để ra ngoài. Tôi cứ nghĩ Chủ tịch quản trị đã khỏe lại và đêm nhạc vẫn diễn ra bình thường nên thay trang phục. Nhưng khi hỏi lại người đó, họ bảo không phải và cứ hối thúc thay đồ khiến tôi hoảng sợ. Tôi từ chối không đi thì hắn bắt đầu giở trò sàm sỡ. Tôi sợ hãi nhưng vẫn chống trả quyết liệt. Chắc người ta cho rằng tôi dễ dãi nên cố tình chiếm đoạt tôi”, nữ ca sĩ nhớ lại.
Theo Hạ Trâm, vì cô chống trả quyết liệt nên người này không dám lấn tới. Cô yêu cầu dừng lại và ngồi xuống nói chuyện tử tế. Sau một lúc giằng co, bầu show xé tấm ngân phiếu trong sự tức giận. Ý thức mức độ nguy hiểm của bản thân, cô cố gắng nói chuyện ôn hòa.
Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ
“Quá hoảng loạn nhưng tôi không dám gọi điện cho bố mẹ hay bạn trai vì lúc đó đã khuya, mọi người đều đi ngủ. Tôi thức trắng đêm vì sợ hãi và vì mình chưa từng trải qua tình huống kinh khủng đến mức này” – cô tiếp lời.
Ngày hôm sau, trước khi ra sân bay về Sài Gòn, nữ ca sĩ nhắn tin với bầu show. Cô yêu cầu anh phải thanh toán đủ cát-xê theo số tài khoản đã gửi. Người này trả lời đã cho “lính” chuyển tiền cho cô. Nhưng một tháng trôi qua, cô vẫn không nhận được tiền nên biết chắc mình bị lừa đảo.
Trước đó, có người đã cảnh báo giọng ca Hoa nắng mai về thân thế của bầu show này. Song cô nghĩ đơn giản mình đi hát theo hợp đồng nên không có gì phải lo lắng. Sau này, Hạ Trâm biết thêm người đàn ông này khét tiếng trong giới giang hồ.

Tối qua 13/10, trên trang tài khoản cá nhân của mình, nam ca sĩ Karik khá bức xúc khi chia sẻ những dòng trạng thái khá dài về việc anh không được tôn trọng và bị giới thiệu là nghệ sĩ Bolero tại một chương trình lớn. Với tư cách nghệ sĩ tham gia, rapper Người lạ ơi cho rằng mình không nhận được sự tôn trọng từ ban tổ chức.
Theo anh, dù là chương trình hoành tráng, bố trí sân khấu lớn nhưng không có chỗ ngồi tử tế cho nghệ sĩ. Và chính MC Võ Hạ Trâm – người được Karik nhắc tới trực diện trong dòng trạng thái.
Theo phỏng đoán của khán giả, việc Võ Hạ Trâm giới thiệu “Karik là ca sĩ tham gia chương trình bolero” có thể do nhầm lẫn Karik thành Erik (Erik tham gia Cặp đôi hoàn hảo phiên bản bolero vào năm 2017). Tuy nhiên, đa số người hâm mộ cũng cho rằng dù đây chỉ là sự cố nhưng MC vẫn đáng trách vì việc nghệ sĩ bị nhầm tên tuổi là điều nhạy cảm, cấm kỵ.
Tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm và đám cưới hạnh phúc với chồng đại gia Ấn Độ
Sau trạng thái bức xúc của nam rapper, trên trang cá nhân Võ Hạ Trâm nhận khá nhiều “gạch đá” từ phía các fan của Karik. Cụ thể, Võ Hạ Trâm chia sẻ hình ảnh, có viết: “Chân dung cô ca sĩ kiêm MC ngày hôm nay”. Theo thông tin nữ ca sĩ tiết lộ, chương trình cô tham gia có Karik, Orange, và Sơn Tùng M-TP. Phía dưới bình luận fan Karik đã “tấn công” dữ dội khi bình luận ảnh cô.
Sau khi theo dõi thông tin tiểu sử ca sĩ Võ Hạ Trâm chi tiết chính xác về năm sinh, sự nghiệp và những bí mật đời tư trên đây, chắc hẳn những người hâm mộ đã có thêm nhiều thông tin về nữ ca sĩ này rồi đúng không nào. Mong rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp mọi người giải đáp được những băn khoăn của bản thân và hãy thường xuyên truy cập gonhub.com để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.

 

shop hoa tưoi thanh pho vi thanh hau giang

shop hoa thành phố vị thanh , shop hoa tươi thành phố vị thanh  ,shop hoa tươi an giangiang

 xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , hoa khai trương, hoa đám tang, điện hoa , hoa lan hồ điệp  . shop hoa tươi Địa chỉ shop hoa


xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

shop hoa tươi quang binh

Bài viết trước:

BÀI VIẾT MỚI