Tổng hợp bảng lương cán bộ công chức và các phụ cấp khác mới nhất năm 2019

Tổng hợp bảng lương cán bộ công chức và các phụ cấp khác mới nhất năm 2019

Tổng hợp bảng tính lương cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định mới nhất sẽ chính thức áp dụng từ ngày 01/07/2018. Theo quy định tại Nghị định 47/2018/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng, đồng nghĩa với việc tiền lương của các cán bộ và công chức đang công tác, hoạt động trong khối ban ngành nhà nước cũng sẽ tăng, nhỉnh lên một chút cho phù hợp. Tải về mẫu bảng tính lương công chức và bảng tính tiền phụ cấp cho cán bộ ngay hôm nay để kịp thời cập nhật mọi thông tin thay đổi kèm theo về quy định điều khoản tiền lương trong năm 2019 vừa mới được Chính phủ phê duyệt thông qua.
Hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo nhanh bảng tính lương cho cán bộ công chứccách tính tiền phụ cấp cho công chức viên chức nhà nước mới nhất ngay bây giờ nhé!

Tổng hợp bảng tính lương cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định mới nhất sẽ chính thức áp dụng từ ngày 01/07/2018. Theo quy định tại Nghị định 47/2018/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng, đồng nghĩa với việc tiền lương của các cán bộ và công chức đang công tác, hoạt động trong khối ban ngành nhà nước cũng sẽ tăng, nhỉnh lên một chút cho phù hợp. Tải về mẫu bảng tính lương công chức và bảng tính tiền phụ cấp cho cán bộ ngay hôm nay để kịp thời cập nhật mọi thông tin thay đổi kèm theo về quy định điều khoản tiền lương trong năm 2019 vừa mới được Chính phủ phê duyệt thông qua.
Hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo nhanh bảng tính lương cho cán bộ công chứccách tính tiền phụ cấp cho công chức viên chức nhà nước mới nhất ngay bây giờ nhé!

Từ ngày 01/7/2018, tiền lương của cán bộ, công chức sẽ được điều chỉnh tăng theo chính sách mới tại Nghị định 47/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Tổng hợp bảng lương cán bộ công chức và các phụ cấp khác mới nhất năm 2019
Việc tăng lương cơ sở sẽ làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác từ ngày 01/7/2018 như sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/7/2018 và số tiền đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/7/2018:
Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 8% = 104.000 đồng/tháng
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Từ ngày 01/7/2018 (Áp dụng theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định 47/2018/NĐ-CP): Tiền dưỡng sức sau khi ốm đau (bằng 30% mức lương cơ sở/ngày): 1.300.000 đồng x 30% = 390.000 đồng/ngày
Chúng tôi xin cập nhật bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (áp dụng từ 01/7/2018).
Tổng hợp bảng lương cán bộ công chức và các phụ cấp khác mới nhất năm 2019
Bảng lương này được căn cứ vào Điều 3 của Nghị định 47 và Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV.
Theo đó, cán bộ, công chức được áp dụng theo bảng lương này, bao gồm:
1. Công chức loại A3
– 11 Nhóm 1 (A3.1):

– Nhóm 2 (A3.2):

2. Công chức loại A2
– 12 Nhóm 1 (A2.1):

– Nhóm 2 (A2.2):

3. 13 Công chức loại A1

4. Công chức loại Ao
Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5. 14 Công chức loại B

6. Công chức loại C
– 15 Nhóm 1 (C1):

– Nhóm 2 (C2):

– Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp
* Ghi chú:

Download mẫu bảng lương cán bộ công chức file.PDF Tại Đây
Download mẫu bảng lương cán bộ công chức file.DOC Tại Đây
Trên đây là bảng lương cán bộ công chức và các phụ cấp khác theo quy định chuẩn nhất năm 2019, những ai đang có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về cách tính tiền lương cho cán bộ nhà nước thì nên tham khảo tìm đọc thật kĩ bài viết này ngay nha. Download bảng tính lương cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang ngay hôm nay để phục vụ cho công việc khi cần. gonhub.com chúc bạn tải về thành công bảng tính tiền lương công chức mới nhất theo quy định của Chính phủ.

Tổng hợp bảng tính lương cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định mới nhất sẽ chính thức áp dụng từ ngày 01/07/2018. Theo quy định tại Nghị định 47/2018/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng, đồng nghĩa với việc tiền lương của các cán bộ và công chức đang công tác, hoạt động trong khối ban ngành nhà nước cũng sẽ tăng, nhỉnh lên một chút cho phù hợp. Tải về mẫu bảng tính lương công chức và bảng tính tiền phụ cấp cho cán bộ ngay hôm nay để kịp thời cập nhật mọi thông tin thay đổi kèm theo về quy định điều khoản tiền lương trong năm 2019 vừa mới được Chính phủ phê duyệt thông qua.
Hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo nhanh bảng tính lương cho cán bộ công chứccách tính tiền phụ cấp cho công chức viên chức nhà nước mới nhất ngay bây giờ nhé!

Từ ngày 01/7/2018, tiền lương của cán bộ, công chức sẽ được điều chỉnh tăng theo chính sách mới tại Nghị định 47/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Tổng hợp bảng lương cán bộ công chức và các phụ cấp khác mới nhất năm 2019
Việc tăng lương cơ sở sẽ làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác từ ngày 01/7/2018 như sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/7/2018 và số tiền đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/7/2018:
Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: 1.300.000 x 8% = 104.000 đồng/tháng
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Từ ngày 01/7/2018 (Áp dụng theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định 47/2018/NĐ-CP): Tiền dưỡng sức sau khi ốm đau (bằng 30% mức lương cơ sở/ngày): 1.300.000 đồng x 30% = 390.000 đồng/ngày
Chúng tôi xin cập nhật bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (áp dụng từ 01/7/2018).
Tổng hợp bảng lương cán bộ công chức và các phụ cấp khác mới nhất năm 2019
Bảng lương này được căn cứ vào Điều 3 của Nghị định 47 và Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV.
Theo đó, cán bộ, công chức được áp dụng theo bảng lương này, bao gồm:
1. Công chức loại A3
– 11 Nhóm 1 (A3.1):

– Nhóm 2 (A3.2):

2. Công chức loại A2
– 12 Nhóm 1 (A2.1):

– Nhóm 2 (A2.2):

3. 13 Công chức loại A1

4. Công chức loại Ao
Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5. 14 Công chức loại B

6. Công chức loại C
– 15 Nhóm 1 (C1):

– Nhóm 2 (C2):

– Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp
* Ghi chú:

Download mẫu bảng lương cán bộ công chức file.PDF Tại Đây
Download mẫu bảng lương cán bộ công chức file.DOC Tại Đây
Trên đây là bảng lương cán bộ công chức và các phụ cấp khác theo quy định chuẩn nhất năm 2019, những ai đang có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về cách tính tiền lương cho cán bộ nhà nước thì nên tham khảo tìm đọc thật kĩ bài viết này ngay nha. Download bảng tính lương cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang ngay hôm nay để phục vụ cho công việc khi cần. gonhub.com chúc bạn tải về thành công bảng tính tiền lương công chức mới nhất theo quy định của Chính phủ.

 

shop hoa tưoi thanh pho vi thanh hau giang

shop hoa thành phố vị thanh , shop hoa tươi thành phố vị thanh  ,shop hoa tươi an giangiang

 xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , hoa khai trương, hoa đám tang, điện hoa , hoa lan hồ điệp  . shop hoa tươi Địa chỉ shop hoa


xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

shop hoa tươi quang binh

Bài viết trước:

BÀI VIẾT MỚI