Tiếp nối chùm thơ Bích Khê phần 2, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn chùm thơ Bích Khê phần 3. Đây là những bài thơ nằm trong tập thơ Tình huyết (1939). Tình huyết là một tập thơ đầu tay của Bích Khê được xuất bản năm 1939. Đây là tác phẩm duy nhất và cũng chính là tác phẩm đồ sộ nhất của tác giả này được in lúc sinh thời. Đến năm 1995, NXB Hội nhà văn đã tái bản tập thơ này. Tập thơ gồm 5 phần đó chính là: