Bài thơ Tụng Giá Hoàn Kinh Sư (Trần Quang Khải) – Phò giá về kinh

Bài thơ Tụng Giá Hoàn Kinh Sư (Trần Quang Khải) – Phò giá về kinh

Bài thơ Tụng Giá Hoàn Kinh Sư được Nguyễn Quang Khải viết vào năm 1285, sau sau khi đuổi quân Thoát Hoan, giải phóng kinh thành Thăng Long, Trần Quang Khải đưa hai vua Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông về lại kinh đô, theo phò giá và làm bài thơ này.

Bài thơ Tụng Giá Hoàn Kinh Sư được Nguyễn Quang Khải viết vào năm 1285, sau sau khi đuổi quân Thoát Hoan, giải phóng kinh thành Thăng Long, Trần Quang Khải đưa hai vua Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông về lại kinh đô, theo phò giá và làm bài thơ này.

Nhà thơ đã khẳng định chiến thắng hào hùng của dân tộc trước kẻ thù xâm lược và bộc lộ niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Hãy cùng nhau theo dõi nhé!

tụng giá hoàn kinh sư

-Trần Quang Khải 陳光凱 (1241-1294) tự là Chiêu Minh, sinh vào mùa đông năm Tân Sửu (1241), mất ngày 3 tháng 7 năm Giáp Ngọ (26-7-1294), là con trai thứ ba Trần Thái Tông.

-Dưới triều Trần Thánh Tông (1258-1278), ông làm Tướng quốc thái uý, tước Đại vương; đến triều Nhân Tông (1279-1293) lại được thăng chức Thượng tướng thái sư

-Cùng với Trần Quốc Tuấn, ông cũng là một nhân vật trọng yếu của vương triều, đã đóng góp nhiều công sức vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước đương thời

-Trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông (1284-1285, 1287-1288), Quang Khải là một trong những người đóng vai trò chủ chốt. Ông có mặt ở nhiều chiến trường quan trọng và đã tham gia trận phản công lớn, đánh tan quân giặc ở Hàm Tử, Chương Cương giải phóng kinh thành Thăng Long.

-Trần Quang Khải học rộng biết nhiều, chẳng những là một tướng cầm quân giỏi mà còn là một nhà ngoại giao có tài, một nhà thơ với những vần thơ “sâu xa lý thú”

-Ông là một trong những tác gia tiêu biểu của văn học thời thịnh Trần

從駕還京
奪槊章陽渡,
擒胡菡子關。
太平須努力,
萬古此江山。

Tụng giá hoàn kinh sư
Đoạt sóc Chương Dương độ,
Cầm Hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu nỗ lực,
Vạn cổ thử gian san.

Dịch nghĩa
Cướp giáo giặc ở bến Chương Dương,
Bắt quân Hồ ở cửa Hàm Tử.
Buổi thái bình nên gắng hết sức,
(Thì) muôn đời (có) giang sơn này.

Qua bài thơ Tụng Giá Hoàn Kinh Sư của Trần Quang Khải ta thấy được khát vọng hòa bình, thịnh trị của nhà thơ cũng như của muôn dân. Thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự vững bền của đất nước thời Trần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi! 

 

shop hoa tưoi

hoa tươi mỹ tho, shop hoa tươi cái lậy  , hoa tươi đồng nai

 xem thêm >> hoa sinh nhật, hoa khai trương, hoa đám tang, điện hoa 24gio . shop hoa tươi Địa chỉ shop hoa


xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

shop hoa tươi nam phước duy xuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *