Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019

Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019

Hôm nay. gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn cách viết một biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất. Với mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này được lập khi có sự kiểm tra của cán bộ thanh tra về việc sử dụng vốn mà ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay. Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay ghi đầy đủ nội dung của cuộc kiểm tra bao gồm: Mục đích sử dụng vốn, tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo chi trả. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Hôm nay. gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn cách viết một biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất. Với mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này được lập khi có sự kiểm tra của cán bộ thanh tra về việc sử dụng vốn mà ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay. Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay ghi đầy đủ nội dung của cuộc kiểm tra bao gồm: Mục đích sử dụng vốn, tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo chi trả. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019.
mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay
Nội dung cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay, các bạn cùng tham khảo:

 BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY
Họ và tên cán bộ kiểm tra:………………………………………………………………………………………. Tên người vay:………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………… Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số: ngày……tháng…….năm……..I- NỘI DUNG KIỂM TRA 1- Mục đích sử dụng tiền vay:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3- Tài sản làm đảm bảo nợ:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
NGƯỜI VAY                                                                                                      CÁN BỘ KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019. Tại đây 
Hi vọng với hướng dẫn cách viết mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay hay nhất năm 2019 của gonhub.com, các bạn có thể dễ dàng sử dụng mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay này vào công việc thẩm tra về sử dụng và vay vốn ngân hàng nhé.

 

shop hoa tưoi thanh pho vi thanh hau giang

shop hoa thành phố vị thanh , shop hoa tươi thành phố vị thanh  ,shop hoa tươi an giangiang

 xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , hoa khai trương, hoa đám tang, điện hoa , hoa lan hồ điệp  . shop hoa tươi Địa chỉ shop hoa


xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

shop hoa tươi quang binh

Bài viết trước:

BÀI VIẾT MỚI